Драматичен театър-Пловдив

Регистрация

Паролата трябва да съдържа минимум 4 символа.

Информация

 

   

Повторение на Е-Мейл:

 

 

 

Съгласен съм с Общите условия за покупка на билети от Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, както и въведените от мен данни да бъдат използвани с цел получаване на информация във връзка с дейността на театъра. "

Следва да имате предвид, че събраната за Вас информация ще бъде използвана само за вътрешна употреба и имейлът и данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица без Вашето съгласие.